Sinus lim se prvenstveno koristi kao fasadni profil, najčešće za privredne, sportske, trgovačke, industrijske i administrativne objekte. Takođe, može se koristiti i kao krovni profil jer ima izraženu nosivost pa time i prilagodljivost različitim krovnim potkonstrukcijama. Materijal koji se koristi pri njegovoj izradi je čelično pocinkovan i plastificiran lim. Pored standardne debljine lima od 0,5 mm moguće je nabaviti i druge željene debljine. Lim se proizvodi u tablama čija se dužina određuje prema narudžbi kupca.

 

Debljina: 0,40 - 0,75 mm

Površina table: 1140 mm

Pokrivna površina table: 1040 mm

Dužina table: Po porudžbini (maksimalna dužina šlepera)

 

Tehničke karakteristike:

Go to top